Friday, April 6, 2012

"Мэдээлэл зүйн олимпиад"

Технологийн дээд сургуулиас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Мэргэжлийн сургуулиудын дунд зохион байгуулагддаг  "Мэдээлэл зүйн олимпиад" 2012 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 10 цагт ТДС-ийн хичээлийн "В" байрны 203, 207 тоотод болно.
Оролцох багш, суралцагсадын мэдүүлэгийг "В" байрны Техник Технологийн Тэнхим /№104/-д 2012 оны 4 сарын 16-20-ны өдрийн дотор хүлээн авна.

Энэ олимпиадад оролцох багш, суралцагсаддаа амжилт хүсье.

Удахгүй хавсралт удирдамжыг оруулна.

No comments:

Post a Comment