Monday, April 15, 2013

"Мэдээлэл зүйн олимпиад"

Нийт нэгдүгээр ангийн оюутнуудын дунд "Мэдээлэл зүйн олимпиад" 2013 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15 цагт 220, 221 тоот лабораториудад болно.
Оролцох оюутнууд Мэдээлллийн технологийн төв /№213/-д 2013 оны 4 сарын 16-20-ны өдрийн дотор бүртгүүлнэ үү.

Энэ олимпиадад оролцох оюутнууддаа амжилт хүсье.

Удахгүй хавсралт удирдамжыг оруулна.

No comments: